A kormányhivatalnak iránytű az elődök példamutatása

Jelentős lépések történtek, de az állampolgárokat, ügyfeleket magas szinten kiszolgáló közigazgatás megteremtéséhez vég nélküli erőfeszítésre van szükség – vallja Harangozó Bertalan kormánymegbízott. Vas megye nagy formátumú politikusokat adott az országnak, az ő példamutatásuk irányt mutat a közigazgatásban dolgozóknak.

megyehaza-vas-megye

2011. január 1-jétől kezdték meg működésüket a kormányhivatalok. Mennyire volt zökkenőmentes Vas megyében a rendszer kialakítása?
A törzshivatal 16 szakigazgatási szervet integrálva, a sokféle utat megjárt közigazgatási hivatalok jogutódjaként jött létre. Mivel ezek a korábbi kormányzati ciklusokban – részben alkotmányellenesen – regionális struktúrába voltak szervezve, Vas megyében elég jelentős erőfeszítéséket kellett tenni a törzshivatali struktúra megteremtésére, a semmiből kellett előteremteni a funkcionális feladatokat ellátó főosztályokat. Ma hét főosztály és két önálló osztály működik a hivatalban. 2013 januárja – a járások létrehozása – is jelentős dátuma a területi államigazgatási reformfolyamatnak. Vas megyében a történelmi járási struktúrát, a megye sajátosságait és a települések akaratát figyelembe véve hét járás született. A korábban térségszervezői, térségközponti, helyi identitást megjelenítő szerepet felvállaló, mindezeket magukon viselő városok kaptak járásközponti szerepet: Szombathely, Kőszeg, Sárvár, Celldömölk, Szentgotthárd, Körmend és Vasvár. Ezek a városok a jövőben a közigazgatási mellett gazdasági és kulturális központjai lehetnek a térségnek. Az új struktúra új lendületet adott, új lehetőségeket nyitott meg e térségekben. A döntés szinkronban volt nemcsak a székhely-önkormányzatok, hanem a környékbeli községek akaratával is. Csaknem 180 megállapodást kötöttünk a járási hivatalok létrehozása kapcsán, és – mivel azokra az erőforrásokra támaszkodtunk, melyeket a jegyzőkre telepített államigazgatási feladatellátásnál használtak – 313 köztisztviselőt vettünk át.

Mi a helyzet a kormányablakokkal?
A kormányzati szándéknak megfelelően a működő okmányirodai hálózatra telepítve hozzuk létre a hálózatot. 2011. január elsejével minden megyeszékhelyen, így nálunk is elkezdte egy kormányablak a működését. Ma már jelentősebb, kiterjesztett hatáskörrel és ügykörrel rendelkeznek az új típusú kormányablakok, amelyekben 268-féle ügyet lehet intézni. Jelenleg Répcelakon és Szombathelyen működik ilyen, az ügyfelek nagy megelégedésére. Vas megyében 12 kormányablakot alakítunk ki, Szombathelyen hármat, egyet-egyet a járási központokban, valamint Répcelakon, Csepregen és Őriszentpéteren.

Az egyiket egy vasútállomáson. Mi áll a helyszínválasztás mögött?
Az országban több helyen is lesz ilyen, méghozzá azon az elven alapulva, hogy az ingázó utasok akár a várakozási időt kihasználva intézhessék ügyeiket. Szombathelyen a GySEV bocsátott rendelkezésre európai uniós forrásból általuk kiválasztott helyszínt egy patinás, gyönyörű épületben, amelyet október 1-jén vettünk át. Mi biztosítjuk a berendezést, az informatikai hátteret, a képzett munkaerőt. Jelentős itt az utasforgalom, így azt reméljük, hogy komoly ügyfélforgalmat lebonyolító kormányablak lesz belőle.

A közigazgatás átszervezésének célja a polgárbarát és szolgáltató közigazgatás megteremtése. Kijelenthető, hogy elérték a céljukat?
Jelentős lépések történtek, de az ügyfélbarát, az állampolgárokat magas szinten kiszolgáló közigazgatás megteremtéséhez vég nélküli erőfeszítés kell. A közigazgatást tovább kell racionalizálni és ésszerűsíteni. A további lépések parlamenti és kormányzatai döntések függvényei, de várható, hogy az integráció mélyítésére és szélesítésére is sor kerül. Azzal, hogy a bérelt ingatlanokban működő szakigazgatási szerveket állami ingatlanba költöztettük, a megyében több tízmillió forint megtakarítást értünk el.

– A szigorúan vett hivatali munka mellett kormánymegbízottként milyen ügyek mellé áll legszívesebben?
Természetesen több ilyen is van, egyet említenék a közelmúltból. Több megyei hivatal és intézmény mellett a kormányhivatal is felsorakozott azon cél mellé, hogy elindítsuk Szombathelyen a mérnökképzést. Vas megye gazdasága jelentős változáson ment keresztül, jelentős járműipari potenciál alakult ki, ami munkaerőhiányt vont maga után. Megfogalmazódott az az igény, hogy Szombathelyen meg kell teremteni a mérnökképzés feltételeit. Ma már döntés van arról, hogy 2015 szeptemberétől elindul a duális mérnökképzés.

 

Vas megye nagy formátumú politikusokat adott az országnak…
Büszkék vagyunk arra, hogy ebből a megyéből származik gróf Batthyány Lajos mártír miniszterelnök, Horváth Boldizsár, a kiegyezést követő Andrássy-kormány igazságügyi minisztere, Széll Kálmán, a Magyar Királyság pénzügyminisztere, miniszterelnöke. Az ő helytállásuk, példamutató munkájuk iránytű számunkra.

 

Harangozó Bertalan
1955-ben született Szentpéterfán. Közgazdász. 1990 és 1994 között Szombathely alpolgármestere. 1994-től alelnök, 1998-2002 között tag a Vas Megyei Közgyűlésben. 2003-tól 2010-ig a Markusovszky Kórház logisztikai osztályvezetője, gazdasági igazgatóhelyettese. 2011 óta Vas megye kormánymegbízottja. Nős, három gyermek édesapja.

2014. december