A kistarcsai internálótábor története

A volt kistarcsai internálótábor az 1900-as évek elején épült, mint a Gép- és Vasútfelszerelési Gyár Rt. lakótelepe. A dolgozók a falutól elkülönítve, külön kolóniában laktak, amely szolgáltatási és infrastrukturális szinten önellátó volt. A lakótelepen belül megoldották az iskolai ellátást; postát, klubházat, élelmiszer-üzletet, könyvtárt, és óvodát üzemeltettek. A lakóépületek kb. 25 méter hosszúak, 15 méter szélesek voltak. Egy földszintes épületben négy lakást alakítottak ki, külön udvarral, keresztben-hosszában elválasztva. A vizet Kerepes területéről szivattyúzták a telepre. Egy ilyen lakásban született Simándy József, a híres operaénekes is 1916. szeptember 18-án.

kistarcsa_nyito465

A kistarcsai polgármester méltó emlékhelyet szeretne kialakítani az épületben

A sínek túloldalán lévő gyár a későbbi fésűsfonó területén volt, az emberek a lakótelepről jártak át dolgozni. A munkások az ország minden pontjáról érkeztek ide dolgozni, főleg az alföldi területekről, azok, akik nem rendelkeztek földtulajdonnal. A szakmunkásképzést itt szervezték meg. A gyárban dolgozók és a kistarcsai falusi emberek, nem igazán érintkeztek egymással, mivel eltérő kulturális és gazdasági hátérrel rendelkeztek. A lakótelepen élők az akkori erős népfőiskolai rendszernek, és a telepen belül kialakított szociális kulturális háttérintézményeknek köszönhetően már viszonylag polgári értékek mentén éltek. A kistarcsai szlovákok a hagyományos falusi életvitel szerint szervezték mindennapjaikat és főként mezőgazdasági munkákból keresték kenyerüket.

A gazdasági világválság előtt 1928-ban a gyár csődöt jelentett, a munkások nagy része elköltözött. Később fésűsfonóként üzemelt, majd a szocializmusban államosították, a rendszerváltást követően a privatizáció során darabokra hullott. A ma Olaszországban élő örökösök több kisebb cégnek adták el az épületeket.

kistarcsa_utcarol465

A lakótelepet a gyár csődje után a Magyar Királyi Államrendőrség kezelésébe helyezték. Budapest közelsége, a vasútvonal melletti elhelyezkedése, valamint a telep jellege és épületei alkalmassá tették arra, hogy a Toloncosztályról a deviánsnak definiált embereket itt különítsék el: kommunistákat, munkakerülőket, prostituáltakat, továbbá Kistarcsára zárták be a kisebb törvénysértéssel elítélt bűnözőket is. Pontosabban Budapest akkori alvilágát és lumpen rétegét különítették el a főváros szélén lévő táborba, ami nem igazán börtönre hasonlított, hanem inkább elkülönítő gettóként lehetett jellemezni.

A második világháború alatt zsidókat gyűjtöttek össze a tábor falain belül, innen vitték őket tovább a munkatáborokba. Az ország több pontjáról hozták ide vagonokban az embereket, majd két-három hónapos állomásozás után vitték őket tovább. A gyűjtőként funkcionáló táborban több ezer embert tartottak fogva. A második világháború befejezését követően a tábort 1945 után ismét megnyitották.

kistarcsa_epulet_masik465

A Rákosi-rendszer alatt újból a Belügyminisztérium kezelésébe került, és az akkori rezsim „ellenségeit” zárták be ide, a katolikus és protestáns papok, valamint az 1000 éves Magyarország arisztokratái mellett írni-olvasni nem tudó, egyszerű embereket is. Az épületeket 1949 tavaszán bővítették többszintesre, valamint közvetlenül a Deák Ferenc utca mellé felhúztak még egy rabkörletet, és megépült a víztorony is, amely egyben géppuskás őrállásként is működött.

Az építkezések befejeztével az ÁVH 1950. május 5-én vette át az uralmat a táborban. A fogvatartottak nagy része a Buda-déli táborból (a Budaörsi útról), és az Andrássy útról került Kistarcsára. Szemtanúk szerint ekkor kezdődtek a kegyetlenkedések. A rabok egész nap be voltak zárva, külön volt belső és külső őrség, akik egyáltalán nem kommunikálhattak a rabokkal. Éjszakánként megállás nélkül folytak a kihallgatások a parancsnoki épület pincéjében. Erre azért volt szükség, hogy mire a táborparancsnok reggel munkába állt, az aláírt vallomásokat tovább tudja küldeni az Andrássy úti ÁVH székházba, valamint a rabok megtörését is segítette az éjszakai vallatás. A rabok nagy részét innen a Recski kényszermunkatáborba szállították át.
Az egykori városgondnokság épületében, a volt víztorony mellett alakították ki a női fogházat, azt egy kerítéssel választották el a tábor többi részétől, rájuk női őrök vigyáztak. 1949 után raboskodott itt Szálasi Ferencné, Dévai Kamilla, az Andrássy, az Eszterházy, valamint több híres nemesi család női tagja is.

kistarcsa_epulet465

Rákosi uralma után Nagy Imre rendelte el az internálótáborok feloszlatását, így ezt a tábort is bezárták. Az 1956-os forradalom és szabadságharc után nyitották meg újra a tábort: több ezer embert internáltak Kistarcsára. A rabok szállítását éjszakánként végezték.
A kibővített objektumban külön volt a női és a férfi részleg. A forradalom leverését követően a tábor a kevés férőhely miatt nehezen tudta fogadni az embertömegeket. Egy 200 fő elhelyezésére alkalmas épületben 800 ember is szorongott hónapokon keresztül. Naponta egyszer vitték le sétálni az internáltakat, a nap többi részét szálláshelyükön kellett, hogy elviseljék.

Az épületek földszintjén és az emeletein voltak a zárt körletek, középen folyosóval elválasztva. A körletekből nyíltak a vizesblokkok. Mára már ez a belső elrendezés csak részben maradt meg. Az internáltakat hat objektumba helyezték el: a három fehér épületbe, melyek közül a középsőben volt a konyha. A Deák Ferenc utca melletti objektum végében található még ma is a volt tiszti ebédlő külön konyhával. A sárga rabkörletben még nyomokban megmaradt az eredeti állapot. A mai Egészségház alsó részében pedig a fogdák és a sötétzárkák voltak. Az egykori városgondnokság helyén és a régi víztorony másik oldalán lévő épületben voltak a női körletek. A toronyban az őrök pihenőhelyét alakították ki. A beszélő a Batthyány utca felőli oldalon volt, ugyanis 1956 után az internáltak már fogadhattak látogatókat. A parancsnoki épületben végezték az adminisztrációs munkát, valamint a kihallgatásokat. Az emeleten volt a parancsnoki iroda és a tábor első emberének szolgálati lakása, ahol családjával élt. A tábor főbejárata a Deák Ferenc utca felől nyílott.

1957-ben az országos rendőrfőkapitány rendőriskolát nyitott Kistarcsán BM Országos Rendőr-főkapitányság Alapfokú Rendőriskola néven. A rabkörleteket a rendőriskola oktatótermeivé építették át. A parancsnoki épületben a nagyobb dolgozói létszám miatt több kisebb irodát alakítottak ki. Ezen kívül megépült a tornaterem és a mai Csigaház, mely utóbbi a kantinnak és a rendőriskola belső ünnepélyeinek adott otthont.

A rendőriskola megszűnését követően 1989-ben a további hasznosítás ügyében országos vita alakult ki. A rendszerváltás előtt fél évvel a helyi országgyűlési képviselő Vassné Nyéki Ilona mindenképpen egyházi iskolát szeretett volna létrehozni a tábor területén. Ezt a törekvését az akkori kormány nem támogatta, mivel ők menekülttábor működtetésében gondolkoztak. Végül a kormány érvei győztek. A rendszerváltást követően a harmadik világ országaiból menekült embereket helyeztek itt el. Később a tábor egykori területét két részre osztották: az egyik részét 1998-ban, másik részét pedig 2011-ben kapta meg a Kistarcsai Önkormányzat.

Forrás:
www.kistarcsa.hu

2014. március