Kastélyturizmus a virágzó Baktalórántházán

A Nyírség középső részén fekvő Baktalórántházakét egykori település – Nyírbakta és Lórántháza – összeépülése, egyesítése nyomán vált eggyé, s 1931 óta közigazgatásilag is összetartozik.Nagy Lajos polgármester büszke arra, hogy települése több mint tíz éve városi rangot kapott, tavaly pedig járási székhely is lett.

DSC_0002-w Az utóbbi években számos más intézmény mellett a városházát is felújították

Baktalórántháza Nyíregyházától 25 kilométerre kelet felé található, de több nagyobb várostól – Vásárosnamény, Mátészalka, Kisvárda – is nagyjából ugyanekkora távolságra van. Jó a közlekedése: a 41. számú főút átszeli, de a M3-as autópálya is közel, mindössze 8 kilométerre halad el a várostól. Mindez arra predesztinálja, hogy (kis)térségi központ legyen. Nem véletlen tehát, hogy a Közép-Nyírségi Önkormányzati Többcélú Kistérségi Társulás központja, 2013. január 1-je óta pedig járási székhely. Az előbbi társuláshoz 19 település tartozik összesen 35 ezer lakossal, míg az utóbbi 12 település 20 ezer lakosának nyújt közigazgatási szolgáltatást.

Baktalórántházának katasztrófavédelmi őrse, azaz hivatásos tűzoltósága, önálló rendőrőrse is van, ezenkívül köznevelési körzetközpont is, hiszen középiskolájában mintegy ezer diák tanul.Ezek az adottságok mind-mind alkalmassá teszik arra, hogy virágzó kisváros legyen ez a ma 3850 állandó lakosú település.

A munkanélküliségi ráta azonban egyelőre elég magas: az aktív korú lakosság 25 százalékának nincs állandó munkahelye. Az önkormányzat egyik fontos feladatának tekinti, hogy az elkövetkezendő években minél több vállalkozást csábítson a településre. A feltételek adottak, hiszen a település ipari parkkal is rendelkezik. A vállalkozások számára azért is lehet vonzó Baktalórántháza, mert szinte teljesen (98 százalékban) kiépült az infrastruktúra: a gáz-, szennyvíz- és ivóvízhálózat mellett a belterületen minden út szilárd burkolatú, a város saját kábeltelevíziót működtet. Az utóbbi 4-5 évben kistérségi járóbeteg-szakellátási központ épült, óvoda-felújítás és -bővítéstörtént, megszépült a városközpont: felújított városháza, könyvtár, művelődési ház, sportszertár és öltöző várja a lakosokat. Az önkormányzat rendszeresen részt vesz a közfoglalkoztatási programokban.

A városvezetés természetesen nem dől hátra. Még az idén elkezdődik például egy tanuszoda építése. Ugyancsak közeli feladat az egyik általános iskola épületének felújítása: a fűtés korszerűsítése és a homlokzat szigetelése. (A városközpontban lévő iskolát már korábban rendbe hozták.)

De a legnagyobb kihívást a Degenfeld-kastély és a hozzátartozó természetvédelmi park rendbehozatala jelenti. A kastély ugyanis 15 éve lakatlan. A korábban benyújtott, ötszázmillió forintos pályázatot ezekben a napokban bírálják el. A kastélynak elsősorban turisztikai célú hasznosítása jöhet szóba. Mint a polgármester mondja, a kastélyban interaktív múzeumot szeretnének berendezni, s természetesen a hozzá tartozó természetvédelem alatt álló park gondozása is része a projektnek.

2014. május